Eylül 13, 2021

Kullanım Şartları

Kullanım Şartları en son 12 Nisan 2021’de güncellendi

 1. Giriş
  Bu Kullanım Şartları, bu web sitesi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili işlemler için geçerlidir. Bizimle olan ilişkinizle veya bizden aldığınız herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili ek sözleşmelere bağlı olabilirsiniz. Ek sözleşmelerin herhangi bir hükmü bu Koşulların herhangi bir hükmüyle çelişirse, bu ek sözleşmelerin hükümleri geçerli olacak ve geçerli olacaktır.
 2. Bağlayıcı
  Bu web sitesine kaydolarak, erişerek veya başka bir şekilde kullanarak, aşağıda belirtilen bu Hüküm ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesinin yalnızca kullanımı, bu Hüküm ve Koşulların bilindiğini ve kabul edildiğini ima eder. Bazı özel durumlarda, sizden açıkça kabul etmenizi de isteyebiliriz.
 3. Elektronik iletişim
  Bu web sitesini kullanarak veya bizimle elektronik yollarla iletişim kurarak, sizinle elektronik olarak web sitemiz üzerinden veya size bir e-posta göndererek iletişim kurabileceğimizi ve tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin bizim tarafımızdan yapıldığını kabul edersiniz. bu tür iletişimlerin yazılı olması gerekliliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasal gerekliliği size elektronik olarak karşılamasını sağlamak.
 4. Fikri mülkiyet
  Biz veya lisans verenlerimiz, web sitesindeki tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının ve web sitesi tarafından görüntülenen veya web sitesinde erişilebilen verilerin, bilgilerin ve diğer kaynakların sahibidir ve kontrol etmektedir.

4.1 Tüm hakları saklıdır

Belirli içerik aksini gerektirmedikçe, Telif Hakkı, Ticari Marka, Patent veya diğer Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında size bir lisans veya başka herhangi bir hak verilmez. Bu, bu web sitesindeki hiçbir kaynağı kullanmayacağınız, kopyalayamayacağınız, çoğaltmayacağınız, gerçekleştirmeyeceğiniz, sergilemeyeceğiniz, dağıtmayacağınız, herhangi bir elektronik ortama yerleştirmeyeceğiniz, değiştirmeyeceğiniz, tersine mühendislik yapmayacağınız, kaynak koda dönüştürmeyeceğiniz, aktarmayacağınız, iletmeyeceğiniz, para kazanmayacağınız, satmayacağınız, pazarlamayacağınız veya ticarileştirmeyeceğiniz anlamına gelir. herhangi bir biçimde, önceden yazılı iznimiz olmadan, ancak ve ancak zorunlu yasa düzenlemelerinde aksi belirtilmedikçe (alıntı yapma hakkı gibi).

 1. Bülten
  Yukarıdakilere bakılmaksızın, haber bültenimizi elektronik biçimde web sitemizi ziyaret etmekle ilgilenebilecek diğer kişilere iletebilirsiniz.
 2. Üçüncü şahıs mülkiyeti
  Web sitemiz, diğer tarafların web sitelerine köprüler veya başka referanslar içerebilir. Bu web sitesinden bağlantı verilen diğer taraf web sitelerinin içeriğini izlemiyoruz veya incelemiyoruz. Diğer web siteleri tarafından sunulan ürünler veya hizmetler, bu üçüncü tarafların geçerli Hüküm ve Koşullarına tabi olacaktır. Bu web sitelerinde ifade edilen görüşler veya görünen materyaller, bizim tarafımızdan mutlaka paylaşılmaz veya onaylanmaz.

Bu sitelerin herhangi bir gizlilik uygulaması veya içeriğinden sorumlu olmayacağız. Bu web sitelerinin ve ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımıyla ilişkili tüm riskleri üstlenirsiniz. Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara ifşa etmenizden kaynaklanan her ne şekilde olursa olsun herhangi bir kayıp veya hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

 1. Sorumlu kullanım
  Web sitemizi ziyaret ederek, onu yalnızca bu Koşulların, bizimle yapılan ek sözleşmelerin, geçerli yasaların, düzenlemelerin ve genel olarak kabul edilen çevrimiçi uygulamalar ve endüstri yönergelerinin amaçladığı ve izin verdiği şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı) herhangi bir materyali kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanmamalısınız; Web sitemizden toplanan verileri herhangi bir doğrudan pazarlama faaliyeti için kullanmak veya web sitemizde veya web sitemizle ilgili sistematik veya otomatik veri toplama faaliyetleri yürütmek.

Web sitesine zarar veren veya verebilecek veya web sitesinin performansını, kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini engelleyen herhangi bir faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır.

 1. Fikir sunma
  Fikri mülkiyet ile ilgili bir anlaşma veya ifşa etmeme sözleşmesi imzalamadıkça, bize sunmak istediğiniz kendi fikri mülkiyetiniz olarak kabul edilebilecek herhangi bir fikir, icat, yazarlık çalışması veya diğer bilgileri göndermeyin. Böyle bir yazılı sözleşme olmadan bize ifşa ederseniz, içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, saklamak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için bize dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verirsiniz.
 2. Kullanımın feshi
  Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda, web sitesine veya buradaki herhangi bir Hizmete erişimi geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. Web sitesine veya web sitesinde paylaşmış olabileceğiniz herhangi bir içeriğe erişiminizin veya kullanımınızın bu tür bir değişikliği, askıya alınması veya durdurulmasından size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz. Katkıda bulunduğunuz veya güvenmeye başladığınız belirli özellikler, ayarlar ve / veya herhangi bir İçerik kalıcı olarak kaybolsa bile, herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır. Web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlatmamalı veya atlamamalı veya atlatmaya veya atlatmaya çalışmamalısınız.
 3. Garantiler ve sorumluluk
  Bu bölümdeki hiçbir şey, sınırlamanın veya hariç tutmanın yasalara aykırı olduğu kanunun ima ettiği hiçbir garantiyi sınırlamaz veya hariç tutmaz. Bu web sitesi ve web sitesindeki tüm içerik “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanır ve yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. İçeriğin kullanılabilirliği, doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Şunları garanti etmiyoruz:

bu web sitesi veya içeriğimiz gereksinimlerinizi karşılayacaktır;
bu web sitesi kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanıma sunulacaktır.
Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türden hukuki, mali veya tıbbi tavsiye oluşturmaz veya oluşturmaz. Tavsiyeye ihtiyacınız varsa uygun bir profesyonele danışmalısınız.

Bu bölümün aşağıdaki hükümleri, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacak ve sorumluluğumuzu sınırlamamızın veya hariç tutmamızın yasadışı veya yasa dışı olabilecek herhangi bir konuda sorumluluğumuzu sınırlamayacak veya ortadan kaldırmayacaktır. Tarafınızdan veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan (kâr veya gelir kaybı, veri, yazılım veya veri tabanı kaybı veya bozulması veya mülk veya veri kaybı veya zararları dahil) hiçbir durumda sorumlu olmayacağız. taraf, web sitemize erişiminizden veya web sitemizi kullanımınızdan kaynaklanan.

Herhangi bir ek sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, web sitesinden veya web sitesi aracılığıyla pazarlanan veya satılan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm zararlar için size karşı azami yükümlülüğümüz, sorumluluk yükleyen yasal işlemin biçimine bakılmaksızın ( sözleşme, öz sermaye, ihmal, amaçlanan davranış, haksız fiil veya başka türlü), bu tür ürünleri veya hizmetleri satın almak veya web sitesini kullanmak için bize ödediğiniz toplam fiyatla sınırlı olacaktır. Bu sınırlama, her tür ve nitelikteki tüm iddialarınız, eylemleriniz ve dava nedenleriniz için toplu olarak geçerli olacaktır.

 1. Gizlilik
  Web sitemize ve / veya hizmetlerimize erişmek için, kayıt işleminin bir parçası olarak kendiniz hakkında bazı bilgiler vermeniz gerekebilir. Sağladığınız herhangi bir bilginin her zaman doğru, doğru ve güncel olacağını kabul edersiniz.
 2. İhracat kısıtlamaları / Yasal uygunluk
  Web sitesinde satılan ürünlerin veya Hizmetlerin İçeriğinin veya satın alınmasının yasa dışı olduğu bölgelerden veya ülkelerden web sitesine erişim yasaktır. Bu web sitesini Türkiye ihracat yasa ve yönetmeliklerine aykırı olarak kullanamazsınız.
 3. Devir
  Bu Hüküm ve koşullar kapsamındaki haklarınızı ve / veya yükümlülüklerinizi, önceden yazılı iznimiz olmadan tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez, devredemez veya alt sözleşme yapamazsınız. Bu Bölümü ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir görev geçersiz ve hükümsüz olacaktır.
 4. Bu Hüküm ve Koşulların İhlalleri
  Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer haklarımıza halel getirmeksizin, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz, web sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya alma, iletişim kurma dahil olmak üzere ihlalle başa çıkmak için uygun gördüğümüz önlemleri alabiliriz. İnternet servis sağlayıcınızın web sitesine erişiminizi engellemesini talep etmesi ve / veya size karşı yasal işlem başlatması.
 5. Tazminat
  Fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet hakları dahil olmak üzere bu Hüküm ve koşulları ve yürürlükteki yasaları ihlal etmenizle ilgili her türlü iddia, yükümlülük, hasar, kayıp ve harcamaya karşı bizi tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Bu tür taleplerle ilgili veya bunlardan doğan zararlarımızı, kayıplarımızı, masraflarımızı ve giderlerimizi derhal bize geri ödeyeceksiniz.
 6. Feragat
  Bu Kullanım Şartları ve herhangi bir Sözleşmede belirtilen hükümlerden herhangi birinin uygulanmaması veya herhangi bir fesih seçeneğinin uygulanmaması, bu hükümlerden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak ve bu Hüküm ve Koşulların veya herhangi birinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Sözleşme veya herhangi bir bölümü veya bundan sonra her bir hükmü yürürlüğe koyma hakkı.
 7. Dil
  Bu Kullanım Şartları yalnızca Türkçe olarak yorumlanacak ve yorumlanacaktır. Tüm bildirimler ve yazışmalar yalnızca bu dilde yazılacaktır.
 8. Sözleşmenin tamamı
  Bu Kullanım Şartları, gizlilik bildirimimiz ve çerez politikamızla birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak siz ve Haber Santrali arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.
 9. Bu Hüküm ve Koşulların Güncellenmesi
  Bu Kullanım Şartları zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Hüküm ve Koşulların başında verilen tarih, en son revizyon tarihidir. Size herhangi bir değişiklik veya güncelleme hakkında yazılı bir bildirim vereceğiz ve revize edilmiş Şartlar ve Koşullar, size böyle bir bildirimde bulunduğumuz tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Değişikliklerin veya güncellemelerin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Hüküm ve Koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Hüküm ve Koşulların önceki bir sürümünü istemek için lütfen bizimle iletişime geçin.
 10. Kanun ve Yargı Yetkisi Seçimi
  Bu Hüküm ve Koşullar Türkiye kanunlarına tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşullarla ilgili her türlü ihtilaf, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir kısmı veya hükmü bir mahkeme veya başka bir makam tarafından geçerli yasalar uyarınca geçersiz ve / veya uygulanamaz bulunursa, bu bölüm veya hüküm, izin verilen azami ölçüde değiştirilecek, silinecek ve / veya uygulanacaktır. bu Hüküm ve Koşulların amacını yürürlüğe koymak. Diğer hükümler etkilenmeyecektir.
 11. İletişim bilgileri
  Bu web sitesi habersantrali.com’a aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

İletişim sayfamızdan bu Hüküm ve Koşullar ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veya bize aşağıdaki adresten yazarak veya e-posta göndererek: gundem@habersantrali.com
Ambarlı mahallesi balaban caddesi aşık veysel sokak 17/3
YILDIZ AVSAR APARTMANI

 1. İndir
  Hüküm ve Koşullarımızı PDF olarak da indirebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: